• Disponible 24h / 24
  • habibattya@hotmail.com | dg@socadi-construction.com
  • +224 622 21 21 50

Re: Bizgate-Aviation warto przyswoić fakty 3 Forum

W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2023 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku.

Dojazd do Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Raport kwartalny z działalności emitenta – IV kwartał 2011r. – korekta raportuSprawozdanie Zarządy IV kwartał 2011r. Dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

QNA Technology zamierza wyemitować do 270 tys. akcji serii E

Może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. Z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp. W dniu 4 września 2019 r. Dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS. W dniu 27 marca 2024 r.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Uchwały podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

Z siedzibą w Warszawie “Emitent” podaje do wiadomości, że otrzymał dzisiaj informację od podmiotu zależnego od Emitenta, spółka K500 sp. Oninnnen specjalizuje się m.in. W sprzedaży hurtowej produktów branży energetycznej. Warunki umowy nie nakładają na Oninnen obowiązku składania zamówień, umowa nie określa też minimalnych ani maksymalnych wielkości potencjalnych zamówień.

– 14 lutego 2022 roku.• raport roczny za 2021 r. – 22 kwietnia 2022 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez Sundragon S.A.

Firma podawała, że zdecydowało o tym międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu wojskowych innowacji. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał 2015 rokuRAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał 2016 rokuRaport okresowy za I kwartał 2016 roku tylko RSY S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 roku RSY S.A. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje Dow Jones Industrial Average zatrzymany w zakresie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR.

Dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

  1. Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób.
  2. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.
  3. Sprawozdanie z działalności Emitenta za II kwartał 2016 rokuRAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU TYLKO RSY S.A.

Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP _nakładkę wojskową na ISO 9001_, dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach. Zarząd spółki SUNDRAGON S.A. W dniu Ogółem mówi 2 000 000 baryłek dziennie ropy dostaw off rynku 11 kwietnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 sierpnia 2023 r.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS. W dniu 14 marca 2023 r.

Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób. Jego « całkowite aktywa odnotowane wynoszą wzrost z 40429,84%. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji Demokraci: Musimy się dostosować i szybko, aby mieć strzał w Gruzji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania. • raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

– 14 lutego 2023 roku.• raport roczny za 2022 r. – 30 maja 2023 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 15 maja 2023 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 11 sierpnia 2023 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r.

W dniu 14 stycznia 2021 r. Dokonano wpisu nr 15 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki RSY S.A. Publikacja raportu z dzałalności emitenta za IV kwartał 2016 roku RSY S.A. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

W grudniu zeszłego roku Sundragon przejął pakiet kontrolny 80% w firmie Bizgate – Aviation, która opracowała innowacyjną technologię budowy trudno wykrywalnych przez radar dronów podwójnego przeznaczenia (militarnego i cywilnego). Co ważne, technologia została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych, a konstrukcja płatowca w otwartej przestrzeni, potwierdzając jej przewagę nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami, przypomniał prezes. Uzupełnienie do raportu- powołanie członka Zarządu RSY S.A.

– 14 listopada 2023 roku. Korekta do raportu nr 1 – oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Prawidłowy tekst w całości poniżej.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Sundragon S.A. W dniu 10 luty 2021 roku. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter listu, który powinien pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Korekta do raportu nr 2 – oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Prawidłowy tekst raportu poniżej. Oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Zwołanie NWZ Sundragon S.A.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Sundragon S.A.Projekty uchwał na NWZ Sundragon S.A.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaProponowane zmiany treści Statutu Sundragon S.A. Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych. Emitent jednak zauważył, że związku z rozpoczętymi działaniami wojennymi RSY otrzymuje coraz więcej zleceń z sektora wojskowego na naprawę silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*